De BOBR helpdesk staat tot uw beschikking!

De BOBR helpdesk biedt u een service die vergelijkbaar en complementair is met die van het ICCI, op de volgende gebieden :

  • CTR-inspecties en andere CTR-gerelateerde kwesties ;
  • geschillen met cliënten (en, indien van toepassing, met collega's die geen lid zijn van het BOBR);
  • fiscale kwesties in verband met controleopdrachten.

Vragen met betrekking tot conflicten met een collega die lid is van het BOBR kunnen aan het BOBR worden voorgelegd. Niet om een inhoudelijk antwoord te krijgen, maar een voorstel voor een bemiddelaar, verzoener, derdebeslisser of deskundige.

In alle gevallen is het doel van de helpdesk u technische en juridische bijstand te verlenen: het is niet de bedoeling politieke standpunten te formuleren of uw plaats in te nemen in het beheer van uw kantoor en uw cliënten.

Het BOBR verbindt zich ertoe de volgende termijnen te respecteren:

  • u ontvangt uiterlijk de dertiende werkdag na de dag waarop u uw vraag naar info@bobr.be heeft gestuurd een antwoord;
  • werkdagen in juli, augustus of tussen kerst en oud en nieuw tellen slechts als een halve dag;
  • in het geval van uitzonderlijk moeilijke vragen zal de BOBR-helpdesk u adviseren of hij het nodig acht de vraag voor te leggen aan twee van zijn interne panels - wat kan leiden tot een verdubbeling van de termijn - of u zelfs verwijzen naar een lijst van drie advocaten, accountants, notarissen, enz. die het best geplaatst zijn om uw vraag te beantwoorden.

Elk BOBR-lid krijgt één gratis antwoord per kalenderjaar. Er kunnen aanvullende vragen gesteld worden tegen een vergoeding van EUR 250 per vraag.

Wij vragen u om ons alle relevante gegevens met betrekking tot uw vragen te verstrekken, inclusief, indien van toepassing, de identiteit van de cliënt, om belangenconflicten binnen onze antwoordpanels te vermijden. Uiteraard worden de vragen die u ons stelt door het BOBR strikt vertrouwelijk behandeld.

Van uw kant zult u ervoor zorgen dat de regels voor identificatie en waakzaamheid met betrekking tot onderliggende cliënten worden nageleefd. Net als bij het ICCI hoeft er geen opdrachtbevestiging ondertekend te worden en geldt de volgende disclaimer: " Hoewel het BOBR VZW met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijven als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan."

Antwoorden worden "to-the-point" geschreven, geanonimiseerd, bevatten een samenvatting van de vraag, vermelden de disclaimer en kunnen, indien van toepassing in uittreksels, worden gepubliceerd op de BOBR-website als ze van algemeen belang zijn.

We kijken uit naar jullie vragen!