Belgisch overlegcomité der bedrijfsrevisoren

Over BOBR

Het Belgisch overlegcomité der bedrijfsrevisoren VZW werd opgericht in 1993 om de kleine en middelgrote bedrijfsrevisorenkantoren te verdedigen. Onze vertegenwoordigers zijn aanwezig in de raad van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en zetelen eveneens in meerdere commissies en werkgroepen.

Dankzij onze inspanning in 1995, kon het evenwicht worden hersteld tussen de “big 4” en de andere kantoren binnen de raad van het Instituut, en het beroep kan sindsdien voorrang geven aan haar verdediging en externe waardering. Van onze kant, hebben wij erover gewaakt om de eigenheid van de kantoren te verdedigen in dossiers zoals de auditnormen, de interne rotatie, de onafhankelijkheid, de bijdragen aan het Instituut, de hoofdlijnen van de politiek van toezicht, de organisatie van de kwaliteitscontrole, enz.

BOBR is eveneens een hulp- en service platform. Wij organiseren jaarlijks seminaries voor de nieuwe medewerkers en voor de meer ervaren confraters evenals actuele thema avonden. Ook geven wij training voor eindestage stagiairs ter voorbereiding op hun mondelinge examen.