Lid worden

Om onze werking te verwezenlijken hebben we immers uw steun nodig want alleen door ons ledenaantal kunnen we gewicht in de schaal leggen en worden we gehoord zoals al gebleken is in het verleden.

Zoals vorige jaren wordt het lidgeld per kantoor berekend. Zoals vermeld in artikel 9 van de statuten “De jaarlijkse bijdrage wordt aangerekend aan het kantoor en geldt voor alle bedrijfsrevisoren-vennoten, al of niet lid van BOBR”. Het tarief is degressief en in functie van het aantal revisoren waaruit het kantoor bestaat. Indien een kantoor er voor kiest om het aantal medewerkers die lid zijn van BOBR te beperken, is het degressief tarief niet meer van toepassing.

Een kantoor met één revisor betaalt 264 €. Per bijkomende revisor wordt een korting van 5% toegepast. Een tweede revisor betaalt slechts 251 €, een derde revisor slechts 238 € enz.…

1 revisor264 €11 revisoren2.178 €
2 revisoren515 €12 revisoren2.297 €
3 revisoren

752 €

13 revisoren2.402 €
4 revisoren977 €14 revisoren2.495 €
5 revisoren1.188 €15 revisoren2.574 €
6 revisoren1.386 €16 revisoren2.640 €
7 revisoren1.571 €17 revisoren2.693 €
8 revisoren1.742 €18 revisoren2.732 €
9 revisoren1.901 €19 revisoren2.759 €

10 revisoren

2.046 €Vanaf 20 revisoren2.772 €

Sinds 2015 zijn de lidgelden uitgesloten van de btw-regeling.

Lid worden?