Activiteiten


Lid worden

Geachte confrater,

Sinds 1993 verdedigen wij samen met onze vertegenwoordigers in de Raad van het IBR en in de diverse commissies de belangen van de kleine en middelgrote revisorenkantoren. Op die manier houden we een vinger aan de pols en volgen we van kortbij de diverse evoluties binnen ons beroep.

 Is de strijd gestreden? Neen, waakzaamheid is geboden bij de nakende invoering van de ISA’s en de ISQC 1  alsmede voor een menselijke, respectvolle toepassing van de kwaliteitscontrole.

 Benevens deze belangenverdediging gaan we in 2019 een sessie Soft Skills ter Voorbereiding van het mondeling bekwaamheidsexamen inrichten en tijdens onze “Audit Academy” bijzondere aandacht besteden aan de ISA-compliant audit.

 Om dit alles te verwezenlijken hebben we echter uw steun nodig want alleen door ons ledenaantal kunnen we gewicht in de schaal leggen en worden we gehoord zoals al gebleken is in het verleden!

   Klik hier, voor meer informatie omtrent het lidmaatschap.

 

 

© 2008 - 2019 VIA FUTURA