Activiteiten


Contact

Belgisch Overlegcomité der Bedrijfsrevisoren (BOBR) vzw

Maatschappelijke zetel:

Lambermontlaan 430 bus 3
B - 1030 Brussel

Voorzitter
De heer Michel De Wolf

Secretariaat:
Brusselsesteenweg 520
B - 2800 Mechelen

T: +32 15 42 25 91
F: +32 15 42 07 25
E: info@bobr.be

© 2008 - 2019 VIA FUTURA